Invoice Trading

Amb aquesta modalitat de finançament alternatiu, "invoice trading", trobem resposta ràpida per les empreses; pimes i autònoms per tenir liquidesa de forma àgil 

La plataforma líder en aquesta modalitat  Finanzarel finança; pagaré, factura.....amb un "market place" molt complert que dona oportunitat als inversors de diversificar les seves oportunitats de invertir.

Tenim davant una bona eina dins el "Fintech" per donar solució a tensions de tresoreria.