Fintech

Gràcies a les noves tecnologies, internet ens ha donat la forma de connectar de forma àgil.

El finançament tecnologic és una eina fonamental per les noves empreses  start up , les pimes, els autònoms.

Tenim un guany en temps, desplaçaments , despeses administració .......hi ha un ventall ampli de millores que cal anar descobrint