Credit Risk Manager

Aquella persona que ajuda a identificar les necessitats financers dels seus clients, troba noves formes de finançament, fent un estudi ; financer, patrimonial, econòmic i del seu pool bancari.

Informar sobre els factors de risc en els seus projectes i trobar finançament dins les noves formes de "fintech" , finançament alternatiu, per complementar el seu pool bancari tradicional i potenciar la seva capacitat de negoci.

En el nostre cas, Ernest, està acreditat per Acció com assessor en finances i control de gestió.