Avís legal

»Avís legal

 Identitat del titular del lloc web

El present avís i informació legal regula l'ús del servei del web de Internet sota el següent domini www.garciagasullconsulting.cat

Garcia Gasull Consulting és el nom comercial que s'inclou en el lloc Web indicat i objecte del present avís  legal

 En compliment del que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que garciagasullconsulting i gasullfintech són dominis de ; Ernest García Gasull amb correu electrònic info@garciagasullconsulting.cat

Per l'accés a aquest web, incloses totes les seves pàgines, s'accepta que GARCIA GASULL CONSULTING no serà responsable de conseqüència alguna, dany o perjudici que es derivi de l'accés o ús d'informació d'aquest Web o per l'accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquest Web. Tampoc serà responsable i l'usuari ho accepta dels errors o problemes informàtics causats per virus, cucs, programari maliciós o altres atacs d'enginyeria social (Phising, pharming, troians, etc.) que tercers puguin haver ubicat maliciosament en els nostres servidors, durant el marge de temps fins que s'aconsegueixin posar en marxa les mesures de protecció reactiva que disposa aquesta entitat. Si l'usuari s'adona d'errors en el funcionament o de comportaments estranys del lloc, pot dirigir un correu a l'adreça dalt indicada.

Es prohibeix l'accés als continguts d'aquest Lloc Web per mitjà de sistemes mecanitzats que siguin diferents persones físiques, ja que poden ocasionar a al titular de la web danys en no poder mesurar amb objectivitat les audiències.

Protecció de dades

Sense perjudici del que preveu l'indicat en cada un dels formularis del Web, quan l'Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant directament al titular del Web al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que en els mateixos s'indiquin. El titular del Web incorporarà si fos necessari les dades facilitades per l'Usuari en un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades i que compleix amb la legislació vigente.La finalitat del fitxer és facilitar la gestió de la relació comercial establerta en cada cas i enviar ofertes comercials en el futur.

L'usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida al e-mail indicat en l'apartat Política de Privacitat del present web.

Se li informa també que les dades d'IP (Internet Protocol) de l'abonat des del qual es connecta a la nostra pàgina van a ser conservades durant els terminis establerts en la legislació vigent, després del qual serà automàticament esborrats, per a una finalitat de seguretat i col·laboració amb la Justícia.

Contingut del web

L'Usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, l'accés i la navegació implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i terme d'ús continguts en ella. El fet d'accedir no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre Garcia Gasull Consulting i l'usuari.

Garcia Gasull Consulting no es responsabilitza del mal ús que es realitzi de els continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza, ni assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers als quals es pugui accedir per enllaços de la pàgina web garciagasullconsulting i gasull fintech. La presència d'aquests enllaços en el lloc web tenen una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina i lloc web de destí.

Canvis en la Política de Privacitat

Garcia Gasull Consulting es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el lloc web, és a dir la seva Política de Privacitat, configuració o presentació en qualsevol moment, aquests canvis s'anunciaran en aquesta pàgina perquè l'usuari sempre conegui quina informació es recull, com es pot usar aquesta informació i es revelarà a algú.

La utilització del web atribueix la condició d'usuari del Web i implica l' acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal al moment mateix en què l'Usuari accedeixi al web. En conseqüència, el Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que es pot haver modificacions.

L'Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, la política de privacitat, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari es s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present web.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, controls o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular de la web o de tercers.

L'Usuari accepta i declara conèixer el present Avís Legal i Política de Privadesa. En cas contrari, l'usuari ha d'abandonar el lloc web en aquest moment.

L'activitat no està subjecta a cap règim d'autorització administrativa prèvia, ni adherida a codis de conducta, llevat a la bona fe, el costum i al Codi civil. El titular no presta serveis d'intermediació o allotjament.

Publicitat

El lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar- que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis i consentiments que en cada cas puguin ser d'aplicació. El titular de la web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. Tampoc serà responsable de danys a la sensibilitat que el material publicitari o un altre material pugui causar als usuaris o visitants del web. Per informació de menors, consulteu la Política de Privadesa.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts del web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la Web. Les fotografies de la web poden contenir dades de caràcter personal, pel que no es permet el seu ús per a cap finalitat. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la llei.

El titular de la web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari o visitant sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web, els seus fotografies i els serveis oferts en la mateixa.

Tots els drets reservats. L'usuari o visitant reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial del titular de la web o del titular dels mateixos, i un delicte del Codi penal, i queda prohibit.

Responsabilitat per l'ús del lloc web

L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web o de seus continguts, quedant el titular del Web, els seus socis, proveïdors, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari.

El titular de la web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent a la web, però, el titular de la web no assumeix cap garantia en relació amb l'absència de errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest web.

L'Usuari és l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular de la web basada en la utilització per l'Usuari de la web o de les seves continguts. En el seu cas, l'Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats al titular del web amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

Responsabilitat pel funcionament del lloc web

El titular del lloc web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular de la Web.

Així mateix, el titular del lloc web també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques i/o Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular de la web.

El titular de la web està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Responsabilitat per Enllaços o Links

El titular de la web està exempt de qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora de la web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret o de publicitat.

Política respecte a les dades personals obtingudes a través de la Web sense perjudici del que preveu l'indicat en cada un dels formularis del Web, quan l'Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant directament al titular del Web al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que en els mateixos s'indiquin. El titular del Web incorporarà les dades facilitades per l'Usuari en un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades i que compleix amb la legislació vigent.

L'Usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a l'e-mail indicat en l'apartat  Política de Privacitat  del present web.

Se li informa també que les dades d'IP (Internet Protocol) de l'abonat des del qual es connecta a la nostra pàgina van a ser conservades durant els terminis establerts en la legislació vigent, després del qual seran automàticament esborrats, per a una finalitat de seguretat i col·laboració amb la Justícia.

Modificacions de les condicions d'ús

El titular de la web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d'ús del present web. L'Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al Web, de manera que haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

Resolució de conflictes i jurisdicció competent

Totes les controvèrsies que puguin sorgir pel que fa a l'aplicació del present avís legal, seran dirimides davant els Jutjats i Tribunals de Girona.

Política de Privacitat

El titular del lloc web Garcia Gasull Consulting és Ernest Garcia Gasull, així com el titular i responsable dels fitxers amb la informació de caràcter personal subministrada voluntàriament pels seus usuaris havent adoptat totes les mesures de seguretat requerides legalment per a la protecció de les dades i la intimitat dels seus usuaris.

El tractament de les dades personals que es realitza a través del present Lloc Web compleix amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i amb les mesures de seguretat que li siguin d'aplicació segons el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i l'actual normativa de Protecció de Dades.

Dret d'Informació

Si l'usuari decideix sol·licitar informació al nostre lloc web, se sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la consecució del fi al qual està destinat el nostre lloc web, que és el de la informació i promoció de els nostres serveis, tots ells disponibles en el nostre web. En cap cas seran utilitzades per a finalitats diferents d'aquelles per a les quals han estat voluntàriament introduïts en el web.

Les dades personals que l'usuari ens proporcioni passaran a formar part d'un fitxer de dades de caràcter personal. Aquestes dades personals seran objecte de tractament, sempre que l'usuari hagi prestat el seu consentiment amb anterioritat, que el presta en fer clic al botó "Enviar" i podrà revocar el consentiment sempre que ho desitgi.

Els que voluntàriament facilitin les seves dades al titular de la web per qualsevol dels mitjans establerts a l'efecte en cada moment, consenten i accepten conèixer de manera expressa, precisa i inequívoca:

a) Que la introducció en el fitxer i el tractament de les dades de caràcter personal té com a finalitat el desenvolupament i la prestació

b) Que l'usuari és informat del caràcter obligatori o facultatiu

c) Que de forma permanent tenen possibilitat d'accés als seus

d) Que en qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment de serveis a través del lloc web així com el manteniment de les relacions entre el web i els seus usuaris. de la seva resposta a les preguntes que li siguin plantejades, així com de les conseqüències de l'obtenció o de la negativa a contestar-les.

D'aquesta manera, ha d'omplir obligatòriament els camps del formulari de dades que es presenta per inscriure en el web, de manera que si no omple les dades i no accepta el formulari no podrà ser usuari del web ni rebre les informacions sol·licitades donades, pel que podran consultar les dades de contacte per accedir, modificar i cancel·lar totalment i de forma directa tots les seves dades dirigint una comunicació a la web, a través dels canals establerts a l'efecte.

Legislació

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació de serveis continguts en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.